Do pobrania

Poniższe dokumenty stanowią własność Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i są udostępniane członkom STOMOZ w celu zapoznania ich z obowiązującymi zasadami i warunkami udziału w projekcie "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej", realizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach projektów mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Jakiekolwiek udostępnianie i inne wykorzystanie niniejszych dokumentów bez zgody Zarządu Głównego STOMOZ jest niedozwolone.Dokumenty:W przypadku publikowania infomacji o projekcie, albo o udziale w nim uczestników prosimy posługiwać się poniższymi logo:

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci