Seminarium naukowe o rekomendacjach programu LdV

Seminarium naukowe o rekomendacjach programu LdV

W dniu 7 lutego 2014r. w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna" na temat rekomendacji programu Leonardo da Vinci realizowanego przez STOMOZ.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy projektu: prof. dr hab. Jan Stępniewski i dr Iwona Mazur, uczestnicy programu, jak również przedstawiciele środkowiska naukowego, którzy wzięli udział w dyskusji: prof. dr hab. Marek Bugdol (UJ), dr hab. Jacek Klich, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Halina Węgrzyn (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), dr Anna Ludwiczak (Uniwersytet Zielonogórski), dr Leszek Michalczyk (Politechnika Krakowska). 

Koordynator strony polskiej dr Iwona Mazur przedstawiła rekomendacje w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, edukacji i kształcenia menedżerów jak również polityki zdrowotnej, które jako dobre praktyki będą stanowiły efekt programu Leonardo da Vinci. Nad wszystkimi rekomendacjami uczestnicy spotkania przeprowadzili ożywioną dyskuję, w czasie której zwrócono uwagę na aspekt praktyczny proponowanych zmian w perspektywie zarówno poprawy jakości kształcenia menedżerów jak również rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia. Na uwagę zasługuje potrzeba nawiązania ścisłej współpracy z decydentami (m.in. Ministerstwem Zdrowia), aby uwagi eksperckie Zespołu mogły zostać wdrożone w praktyce zarządzania szpitalami.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zarówno rekomendacje STOMOZ jak i propozycje zgłoszone przez członków Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna" powinny zostać sformalizowane w postaci publikacji, aby mogły być podstawą dalszych badań naukowych i implementacji praktycznych.

Uczestnicy mobilności bardzo dziękują w szczególności Panom Profesorom: Janowi Stępniewskiemu, Markowi Bugdolowi i Jackowi Klichowi za udział w spotkaniu, dyskusji i konstruktywne uwagi, które pozwolą na dopracowanie efektów pracy Zespołu.

Galeria

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci