Promocja projektu na Targach SALMED 2014

Promocja projektu na Targach SALMED 2014

W imieniu Prezesa ZG STOMOZ pani Małgorzaty Majer, koordynatora projektu pani Iwony Mazur oraz uczestników mobilności zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu,

podczas którego zostaną przedstawione idee programu Leonardo da Vinci „Uczenie przez całe Życie” oraz wybrane rezultaty naszego programu wymiany doświadczeń realizowanego przez STOMOZ i Centre Hospitaliere "Avicenne" Université Paris 13 w Paryżu.

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców, tutorów i wykładowców.   Celem projektów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego i  poznawanie nowatorskich rozwiązań, metod i procedur w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego  co realizowane jest poprzez  praktyki i staże zagraniczne, warsztaty i panele wymiany doświadczeń. Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i przedsiębiorczości .

Uczestnikami projektu byli menedżerowie opieki zdrowotnej i  przedstawiciele środowisk naukowych, zaangażowani w kształcenie menedżerów systemu ochrony zdrowia. Wszyscy uczestnicy są członkami STOMOZ.

Partnerem projektu był Centre Hospitaliere „Avicenne”, będący szpitalem uniwersyteckim Universite Paris 13.  Projekt był realizowany w dniach 6-12 X 2013 r.

Międzynarodowe Targi sprzętu medycznego SALMED w Poznaniu są doskonałą okazją do promocji programu Leonardo „Uczenie przez całe życie” i świetnym miejscem do upowszechniania rezultatów takiego projektu. Dają możliwość zapoznania się z osiągniętymi efektami wymiany doświadczeń bardzo szerokiej grupie odbiorców związanych z sektorem ochrony zdrowia. Mogą stanowić inspirację dla podjęcia podobnych działań przez innych i zachęcić do sięgania po środki unijne w tym obszarze.

Członkowie STOMOZ-u chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami, zdobytą wiedzą i doświadczeniem z realizacji projektu, co będzie znaczącym wsparciem dla tych, którzy zechcą włączyć się w realizację projektów mobilności w nowym programie Erasmus Plus (będącym następcą programu Leonardo da Vinci w latach 2014 - 2020).

 

Szczegóły: http://www.salmed.pl/pl/salmed_zarzadzanie/program_leonardo-uczenie_przez_cale_zycie/

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci