Projekt Leonardo da Vinci został rozliczony !

Projekt Leonardo da Vinci został rozliczony !

W dniu 3 kwietnia 2014r. Koordynator Projektu Leonardo da Vinci otrzymała decyzję Narodowej Agencji - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o przyjęciu złożonego raportu końcowego i rozliczeniu projektu. Złożone przez nas dokumenty nie wzbudzają żadnych wątpliwości merytorycznych ani finansowych, złożone sprawozdania nie wymagają dalszego weryfikowania.

W imieniu własnym i Zespołu ds. Realizacji Projektu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, bez których nasz projekt nie zostałby zrealizowany. W sposób szczególny składam podziękowania francuskim partnerom naszego wniosku, prof. dr. hab. Janowi Stępniewskiemu  - koordynatorowi UP 13 - Hopital Universitaire "Avicenne" w Paryżu, z którego inspiracji projekt został zrealizowany we Francji.

Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w ramach projektu Leonardo da Vinci będą mogły być wykorzystane dla naszych kolejnych inicjatyw, a zaangażowanie naszych wspaniałych uczestników mobilności przełoży się na sukces następnych projektów.

Koordynator Projektu
dr Iwona Mazur

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci