Wyniki rekrutacji do programu Leonardo da Vinci

Wyniki rekrutacji do programu Leonardo da Vinci

W dniu 17 sierpnia 2013r. w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału STOMOZ we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9, przeprowadzono rekrutację do projektu pt. "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej", realizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach projektów mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

W postępowaniu konkursowym wzięło udział 20 kandydatów, z czego do egzaminu językowego, zawodowego i rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono 14 kandydatów. 6 kandydatów reprezentuje Zespół ds. Realizacji Projektu i zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego podlega wyłącznie rekrutacji formalnej.

Komisja Rekrutacyjna wyraża najwyższe uznanie wszystkim kandydatom, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych. Wszyscy kandydaci wykazali się wysokimi kompetencjami menedżerskimi, dużym doświadczeniem zawodowym i przedstawili się w bardzo dobrym świetle. Rozmowy były dla członków Komisji świetną okazją do poznania różnych punktów widzenia na funkcjonowanie podmiotów leczniczych i wdrażanie różnych metod zarządzania. Udział w projekcie przedstawicieli środowiska naukowego jest dodatkowym gwarantem wysokiego poziomu realizacji projektu.

 

W wyniku przeprowadzonych egzaminów i rozmowy kwalifikacyjnej poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

Lp.

Numer kandydata

Uzyskana liczba punktów

1

8

66

2

12

65

3

14

64

4

1

61

5

13

57

6

7

56

7

2

55

8

4

50

9

11

50

10

3

48

11

5

47

12

10

46

13

6

0

14

9

0

W ww. listy do projektu zakwalifikowano 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Kandydaci, którzy uzyskali 47 i 46 punktów zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie na liście rezerwowej. Kandydaci którzy nie stawili się na egzaminach i rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymali 0 punktów, zostali nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie.Do udziału w projekcie zakwalifikowano następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

1

BOKIEJ Beata

2

CHROMIEC Joanna

3

DYLEWICZ Magdalena

4

GROCHOWSKI Mariusz

5

JOŃCZYK Joanna

6

KARNIEJ Piotr

7

KĘSY Marcin

8

MAJER Małgorzata

9

MAZUR Iwona

10

ORZECHOWSKA Zofia

11

ORZEŁ Zbigniew

12

OZYMKO – STĘPNIEWSKA Bogusława

13

SOKOŁOWSKI Maciej

14

TARKA Danuta

15

TRYBALSKI Piotr

16

WĘGRZYN Maria

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. Przypominamy, że zarówno kandydaci zakwalifikowani na liście podstawowej jak również na liście rezerwowej są zobowiązani do udziału w przygotowaniu pedagogiczno - kulturowo - językowym. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane indywidualnie przez Koordynatora Projektu bezpośrednio wyłonionym kandydatom.

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z jego realizacją. 

Galeria

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci