Uczestnicy mobilności wrócili z wyjazdu do Paryża

Uczestnicy mobilności wrócili z wyjazdu do Paryża

Wyjazd w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci zakończył się. Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawi się szczegółowe sprawozdanie z pobytu w Paryżu, jednak już teraz wszyscy bardzo serdecznie dziękują naszym francuskim partnerom za umożliwienie udziału w bardzo dobrze przygotowanym i bardzo wartościowym merytorycznie wyjeździe. Menedżerowie czas spędzali przede wszystkim na ciężkiej pracy, brali udział w zajęciach na Universite Paris 13, gdzie yczestniczyli w wykładach i warsztatach praktycznych. Ponadto udało się zorganizować spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Republiki Francuskiej, Regionalnej Agencji Zdrowia (ARS), Narodowym Centrum Zarządzania Kadrami Medycznymi. Wszystkie te wizyty spotkały się z uznaniem uczestników, były źródłem bardzo ważnej dla realizacji celów projektu wiedzy. 

Jednym z celów realizacji projektu było podnoszenie kompetencji w zakresie edukacji menedżerów zdrowia, zyskanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Temu służyć miały bardzo wartościowe zajęcia z profesorami Universite Paris 13, jak również z praktykami zarządzania zasobami ludzkimi w Narodowym Centrum Zarządzania Kadrami Medycznymi.

Z pewnością w pamięci wszystkich uczestników pozostaną także aktywności w czasie wolnym, m.in. zwiedzanie Luwru, Wersalu, bazyliki Sacre Coeur, katedry Notre Dame, a także wesołe chwile w przyjacielskim gronie. 

Mamy nadzieję, że teraz uda nam się sprawnie rozliczyć projekt, uzyskać akceptację dla naszych działań ze strony NA i przystąpić do organizacji kolejnego wyjazdu zagranicznego członków STOMOZ. Z pewnością tego typu wymiana doświadczeń jest ważnym źródłem wiedzy i kompetencji dla kadry menedżerskiej, współpraca międzynarodowa w tym zakresie stanowi źródło dobrych praktyk organizacyjnych i zarządczych.

Galeria

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci