Szkolenie Zespołu ds. Realizacji Projektu

Szkolenie Zespołu ds. Realizacji Projektu

Koordynator Projektu dr Iwona Mazur i członek Zespołu ds. Realizacji Projektu dr Piotr Karniej uczestniczyli w dniu 18.09.2013r. w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu "Uczenie się przez Całe Życie". Szkolenie poświęcone było obsłudze systemu raportowania Mobility Tool, niezbędnego dla prawidłowego rozliczenia programu mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci. 

Mobility Tool jest internetowym narzędziem do zarządzania i raportowania, stworzonym na potrzeby projektów mobilności realizowanych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP). Narzędzie zostało stworzone przez Komisję Europejską dla Beneficjentów tych projektów.

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci