Szkolenie z zakresu ECVET

Szkolenie z zakresu ECVET

Członkowie Zespołu ds. Realizacji projektu uczestniczyli w dniu 15.11.2013r. w Warszawie w warsztatach praktycznych dotyczących realizacji systemu ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training) w projektach mobilności Leonardo da Vinci. Organizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, moderatorem w trakcie warsztatów był Ekspert ECVET - Wojciech Stęchły z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w warsztatach Zespół ds. Realizacji Projektu zyskał nowe kompetencje w zakresie kryteriów systemu ECVET, a także przyznawania punktów mobilności w ramach kształcenia osób dorosłych.

Galeria

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci