Ruszył nabór do nowego programu Erasmus+

Ruszył nabór do nowego programu Erasmus+

Ruszył nowy nabór wniosków o środki unijne w ramach programu Erasmus Plus. Prosimy wszystkich członków STOMOZ, Zarządy Oddziałów o zgłaszanie propozycji nowych projektów, któe mogłyby być realizowane przez nasze Stowarzyszenie. Chcielibyśmy włączać jak największą grupę menedżerów opieki zdrowotnej w działania zmierzające do podnoszenia kompetencji zawodowych w oparciu o projekty mobilności.

Zespół ds. Realizacji Projektu w programie Leonardo da Vinci deklaruje wsparcie i doświadczenie w przygotowaniu oraz późniejszym prowadzeniu projektów. Dążymy do tego aby wszystkie oddziały STOMOZ w całym kraju włączyły się w realizację projektów Erasmus Plus.

Szczegółowe informacje na temat naboru i terminów są dostępne na stronie projektu:www.erasmusplus.org.pl

Zarząd Główny STOMOZ na swoim posiedzeniu w Warszawie w dniu 29.01.2014r. podjął uchwałę, zgodnie z którą wspierał bedzie inicjatywy oddziałów zmierzające do przygotowania nowych projektów mobilności w ramach programu Erasmus Plus. W celu koordynacji działań i stworzenia najlepiej odpowiadającego nam projektu Zarząd Główny zwraca się do Prezesów i Zarządów Oddziałów, aby poinformowali Zarząd o wszystkich planowanych działaniach związanych z aplikowaniem o środki unijne w nowej perspektywie. 

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci