Promocja projektu na konferencji Związku Pracodawców

Promocja projektu na konferencji Związku Pracodawców

W dniu 26 września 2013r. podczas konferencji „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”, dr Maria Węgrzyn i dr Piotr Karniej przedstawili informację o realizowanym przez STOMOZ projekcie. Jednym z celów konferencji było przedstawienie dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej.

Doświadczenia międzynarodowe są w tym obszarze szczególnie istotne, ponieważ wchodzące w życie regulacje dyrektywy transgranicznej są spójne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i tworzą tym samym wspólną platformę doświadczeń. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na konferencję podsumowującą projekt, którą zorganizuje STOMOZ.

Galeria

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci