Promocja projektu na konferencji firmy PROMOTOR

Promocja projektu na konferencji firmy PROMOTOR

W dniach 19 - 21 sierpnia 2013r. w Juracie, dzięki uprzejmości Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR, Koordynator Projektu dr Iwona Mazur przedstawiła uczestnikom konferencji pt. "Nadzór, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych" informację o realizowanym przez STOMOZ projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci. 

Przedstawione informacje dotyczyły celu projektu, jak również zakładacych efektów związanych z podnoszeniem kompetencji menedżerów opieki zdrowotnej w Polsce. Koordynator Projektu zachęciła uczestników konferencji do współpracy ze STOMOZ, w szczególności zaprosiła do udziału w konferencji, która odbędzie się z inicjatywy STOMOZ po powrocie z wyjazdu do Paryża. 

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci