Prace nad raportem końcowym projektu

Prace nad raportem końcowym projektu

Koordynator Projektu wraz z Zespołem ds. Realizacji Projektu pracują nad opracowaniem wersji końcowej raportu ewaluacyjnego, a także raportu, który zostanie przestawiony Narodowej Agencji do oceny.

Dzięki uczestnictwu w projekcie Leonardo da Vinci uzyskaliśmy szerokie kompetencje w zakresie konstruowania, prowadzenia, a teraz także rozliczania projektów unijnych. Będzie to nasz pierwszy raport, ale chcielibyśmy żeby stał się wzorem dla kolejnych projektów realizowanych przez nas i przez innych wnioskodawców - tym razem w programie Erasmus+.

Chcieliśmy, aby wszystkie opracowywane przez nas dokumenty były zgodne z systemem ECVET (European Credit system for Vocational Ecucation and Training). Dzięki temu będziemy w stanie przygotować dla wszystkich uczestników naszego projektu certyfikaty ECVET, a doświadczenie wyniesione z projektu będziemy mogli wykorzystać do podjęcia prac nad ramą kwalifikacyjną dla wykonywania zawodu menedżera opieki zdrowotnej.

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci