Komunikat dla uczestników mobilności nt. EKUZ

Komunikat dla uczestników mobilności nt. EKUZ

Wszystkim zakwalifikowanym do udziału w programie uczestnikom mobilności przypominamy o obowiązku posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Podczas pobytu we Francji przysługiwać będzie wszystkim uczestnikom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadzie koordynacji ubezpieczenia zdrowotnego, jednak w razie choroby lub potrzeby nagłej konsultacji lekarskiej obywatel Polski podlega takim samym zasadom odpłatności - w tym systemowi dopłat do opieki medycznej - jak obywatel Francji.

Kartę EKUZ wydaje właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Druki dostępne są TUTAJ.

Proponujemy skorzystanie z wirtualnej formatki, która po wpisaniu danych przygotuje gotowy do wydruku plik w formacie PDF. Formatka dostępna jest TUTAJ.

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci